Gdzie zamówić sprawdzone sygnalizatory dźwiękowe?

Wiele obiektów wymaga dodatkowej ochrony. Niektóre budynki wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń czy instalacji, które zwiększają bezpieczeństwo. Dotyczy to różnych sfer. Niektóre wymogi są bowiem zapisane w aktach prawnych o innych z kolei decyduje sam zarządca czy inwestor. Dotyczy to w szczególności sygnalizacji włamania i napadu. Nie jest on wymagany prawnie w przeciwieństwie do systemu alarmowania pożarowego.

Parametry sygnalizatorów akustycznych

sygnalizator dźwiękowyTen drugi spełnia bardzo ważną rolę jeśli chodzi o ochronę zdrowia i życia ludzkiego jak i również zgromadzonego w budynku mienia. W jego skład wchodzi wiele elementów takich jak czujki, centrale czy ręczne ostrzegacze. Uzupełnieniem systemu jest sygnalizator dźwiękowy, który ma za zadanie ostrzeżenie ludzi przebywających w obiekcie o zagrożeniu. Powinien on generować duże natężenie dźwięku co zapewnia jego dobrą słyszalność. Warto wspomnieć, że sygnalizatory pożarowe mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. W jednym i drugim wariancie przed wprowadzeniem na rynek muszą przejść badania, które mają na celu potwierdzenie ich przydatności do stosowania w danych warunkach. Dotyczy to między innymi zgodności z zapisami norm. Urządzenie musi bowiem posiadać odpowiednie certyfikaty oraz dokumenty dopuszczeniowe wydawane przez akredytowaną jednostkę.

Tylko na tej podstawie może być stosowane we wcześniej opisanych instalacjach. Warto wspomnieć, że oprócz sygnalizatorów akustycznych stosuje się również odmiany głosowe. Zamiast przetwornika piezo w ich obudowie umieszczony jest głośnik, który umożliwia odtwarzanie komunikatu słownego. Taka wersja sygnalizatora dźwiękowego jest stosowana w budynkach, gdzie mogą przebywać osoby nieprzeszkolone z zakresu ewakuacji. Dobrym przykładem są hostele czy inne miejsca noclegowe.