Instalacje zamknięte i otwarte w systemach c.o.

W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się układy pompowe w ogrzewaniu centralnym. Instalację grzewczą trzeba jednak odpowiednio zabezpieczyć. Takie zabezpieczenie może mieć postać przeponowego naczynia wzbiorczego. Wtedy instalacja stanowi układ zamknięty.

Systemy centralnego ogrzewania: jednorurowe i dwururowe

najlepsze instalacje grzewcze w bydgoszczyInstalacja grzewcza może mieć również układ otwarty, kiedy jest połączona z atmosferą. Połączone z atmosferą jest właśnie naczynie wzbiorcze. Warto wspomnieć o sposobach prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania. Przewody centralnego ogrzewania mogą być doprowadzone do grzejników za pomocą różnych metod. W instalacjach centralnego ogrzewania znajduje się system dwururowy. W takim systemie znajdują się zawsze dwa przewody. Jeden z nich jest przewodem zasilającym, a drugi jest przewodem pierwotnym. Przewody te są układane równolegle obok siebie. Takie najlepsze instalacje grzewcze w bydgoszczy oferowane są przez firmy, które projektują i montują wszystkie układy. Poza tym w instalacjach centralnego ogrzewania może występować też system jednorurowy. W takiej sytuacji przewód zasilający jest prowadzony przez kolejne grzejniki. Zasilany jest w końcu grzejnik, który znajduje się najdalej od źródła ciepła, czyli kotła centralnego ogrzewania. Następnie przewód wędruje do źródła ciepła, korzystając z najkrótszej drogi. Trzeba jednak pamiętać, że w układzie jednorurowym temperatura wody jest coraz niższa w trakcie przechodzenia do kolejnych grzejników.

Dlatego im dalej znajduje się dany grzejnik od źródła ciepła, tym większą powierzchnię grzewczą powinien posiadać, aby ogrzać konkretne pomieszczenie. W przeciwnym razie w systemie jednorurowym ogrzewanie nie byłoby efektywne. Firmy zajmują się instalacją zarówno systemów składających się z dwóch przewodów jak i systemów jednorurowych.