Ocieplenie poddasza pianką poliuretanową

Rosnące koszty ogrzewania domu, związane z cenami gazu, prądu, węgla sprawiają, że wymagane dziś wymagane ocieplenie musi spełniać wyższe warunki, niż choćby 20 lat temu.

Jak wygląda ocieplenie poddasza pianką

ocieplenie poddasza piankąOgraniczenie strat cieplnych można uzyskać poprzez pogrubienie warstwy izolacyjnej, zastosowanie materiałów o niższym przewodnictwie ciepła, lub połączenie tych dwóch sposobów. W wypadku nowych budynków nie ma z tym problemu, na etapie projektowania architekt powinien uwzględnić odpowiednie wartości, by dom mógł zbliżyć się do parametrów nieruchomości pasywnej. Jednak w już istniejących jednym wyjściem może być izolacja poddasza pianką. Technologia ta stosowana jest nie tylko w wypadku remontu lub przebudowy, inwestorzy chętnie stosują ja również w wypadku nowych inwestycji. Natrysk pianki poliuretanowej powoduje wytworzenie lekkiej warstwy ocieplenia, doskonale przylegającej do powierzchni. Duża stabilność temperaturowa sprawia, że ten materiał można nakładać także na deskowanie, pod pokrycie z blachy lub dachówek. Można uzyskać w ten sposób dodatkową warstwę izolacji, bez ingerowania w kubaturę pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku. Natrysk pianki daje możliwość szybkiego i czystego wykonania prac, bez zastosowania czasochłonnych przerw technologicznych. Uzyskane w ten sposób ocieplenie poddasza pianką jest niezwykle lekkie, dzięki czemu w więźbie lub w ścianach nośnych nie powstają dodatkowe naprężenia. Powstałą warstwę ocieplenia bez problemu można zabudować konstrukcją z płyt karton-gips. Izolacja pianką nie przeszkadza w budowie rusztu z drewna lub profili aluminiowych, do których płyty zostaną przymocowane, a jej lepkość i kleistość przez zaschnięciem ułatwia nakładanie na pochyłe powierzchnie.

Ten rodzaj dodatkowego ocieplenia pozwoli skutecznie ograniczyć wydatki na ogrzewanie budynku.