Pomiary geometryczne i geodezyjne – kiedy się przydają?

Znaczenie bardzo dokładnej budowy, zgodnej z dokumentacją techniczną, jest oczywiste. Często nawet drobne zaniedbania, niewykryte w porę, mogą mieć ogromne konsekwencje w przyszłości.

W czym pomogą różne pomiary?

pomiary geometrii maszyn 3dDo takich konsekwencji zalicza się na przykład osiadanie budynku lub jego części, nadmierne obciążenie pewnych elementów, prowadzące do ich szybszego zużycia i uszkodzenia, czy niewłaściwe przewodzenie drgań, które mają szkodliwy wpływ na maszyny i konstrukcję budynków. Takim problemom można jednak zapobiegać, prowadząc odpowiednie pomiary przed rozpoczęciem budowy i w jej trakcie, a także prowadząc monitoring konstrukcji. Ta ostatnia praca pozwala na regularne badanie przesunięć, osiadania i innych zmian, jakie mogą zachodzić podczas eksploatacji budynku i w wyniku zmian związanych z ruchem podłoża i tak dalej. Pomiary geodezyjne i geometryczne dotyczą nie tylko budynków, ale także maszyn i urządzeń. Dla tych ostatnich grup odpowiedni montaż i budowa z precyzyjnie wykonanych elementów mają zasadnicze znaczenie. Ustawienie geometrii maszyn jest niezbędne dla ich prawidłowego i efektywnego wykorzystania. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą powodować szybsze zużywanie się elementów, ryzyko ich uszkodzenia oraz liczniejsze wady produkcyjne w produktach. Pomiary urządzeń przemysłowych należy wykonywać regularnie, szczególnie w przypadku maszyn pracujących bardzo intensywnie, pracujących w wymagających warunkach (huta, zakłady chemiczne) czy też będących w nieustannym użyciu (np. piece).

Do takich badań i pomiarów wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, takie jak skanowanie laserowe, dające wyniki w 3D. Dzięki takiej technologii można dokładnie obejrzeć każdy element w poszukiwaniu problemów i uszkodzeń, odchyleń od pionu, nierówności oraz wad konstrukcyjnych.

 Najnowsze informacje w temacie:  www.3p-service.com