Skuteczność elektrolizy chloru

Elektroliza polega na zmianie struktury chemicznej określonej substancji pod wpływem prądu elektrycznego, które się do niej przykłada. Następuje wówczas chemiczna reakcja analizy oraz ma miejsce dysocjacja elektrolityczna w kierunku poszczególnych elektrod. W różnych gałęziach przemysłu bardzo często wykorzystuje się elektrolizę do rozkładu lub produkcji różnorodnych związków chemicznych.

Korzyści płynące ze stosowania systemów elektrolizy

systemy elektrolizy chloruElektroliza to wymuszony rozpad substancji na kationy i aniony, dlatego elektrolizie mogą ulegać tylko związki chemiczne zdolne do jonizacji, np. kwasy, zasady i sole. Zawsze przyciągają się jony o przeciwnych ładunkach. W takim wypadku jony dodatnie wędrują do katody, ponieważ ma ona ładunek ujemny, a jony ujemne wędrują do anody, która ma ładunek dodatni. Elektroliza polega to rozpad, jednak jest wykorzystywana również do syntetyzowania różnego rodzaju związków chemicznych, takich jak wodorotlenek sodu (sól kuchenna), chloran potasu, czy do otrzymywania gazów takich jak tlen, wodór albo chlor. Systemy elektrolizy chloru polegają na otrzymaniu z substancji anionów chloru w taki sposób aby były one odseparowane od jonów dodatnich. Chlor jest toksyczny dla szkodliwych mikroorganizmów, dlatego ważne jest aby go otrzymywać. Elektroliza to skuteczny i szybki sposób na doprowadzenie do dysocjacji, w której powstają jony oraz wolne elektrony.

Elektroliza polega na zmianie struktury substancji pod wpływem przepływającego napięcia elektrycznego. Następuje wówczas zjawisko dysocjacji, a jony dążą do przeciwnych ładunków. Dlatego też dodatnio naładowane kationy dążą do katody, która posiada ładunek ujemny i odwrotnie – aniony do anody. Elektrolizę wykorzystuje się do rozkładu, ale również syntezy różnorodnych związków chemicznych lub otrzymywania poszczególnych jonów.