Tworzenie stron www

Historia powstania pierwszej strony internetowej należy ściśle wiązać z powstaniem internetu. Internet powstał w wyniku połączenia licznych pomniejszych sieci, a tym samym rosła liczba użytkowników korzystających ze stron www.

Jak zaprojektować stronę internetową dla urzędu?

projektowanie stron www olsztyn

Projektowanie stron internetowych to zadanie dla informatyków, która musi znać się na języku programowania w różnych formach. Proces nauki takiej zajmuje wiele lat. Zajmowanie się projektowanie stron www olsztyn to poważna profesja. Szczególnym rodzajem stron internetowych są strony instytucji publicznych. W przeciwieństwie do projektowania stron firmowych, nie można stosować reklam, wyskakujących okienek flash. Strona ta musi się składać z kilku kategorii tematycznych. Głównie strona musi mieć charakter informacyjny, a więc nie powinno się zamieszczać zbyt wielu informacji. Powinny pozwolić na zdobycie konkretnej informacji w postaci podsumowania. Jednak jeżeli chce poszerzyć informacje na dany temat powinien znaleźć plik w formie PDF lub zakładkę rozwijającą wiedzę na dany temat, np. składania dokumentów, uchwał, zarządzeń itp.. Tego typu serwisy internetowe muszą być wygodne i intuicyjne w użytkowaniu jej zasobów. Dotyczy to także osób wykluczonych (niewidome, głuche, słabowidzące, słabosłyszące lub głuchoniewidome), niepełnosprawnych manualnie, intelektualnie, seniorów, obcokrajowców, ale też osób niewykształconych oraz niezamożnych. Na stronie głównej powinny zostać umieszczone informacje o nazwie miejscowości, dane kontaktowe i mapka dojazdu. Strona ta składać musi się z godzin pracy urzędu i godzin pracy dotyczący przyjmowania klientów, numery telefonu, adres mailowego urzędu oraz platformę e-puap.

Tak rozbudowana strona internetowa urzędu wymaga specjalnego zaprojektowania. Taka strona jest zgoła odmienna od stron firmowych. Proces związany z projektowaniem musi uwzględniać szeroką grupę osób.