Wideo zebranie zarządu firmy

W świecie dzisiejszego wielkiego biznesu większość najważniejszych procesów przenoszona jest do internetu w różnym stopniu. Takie procesy jak sprzedaż, rekrutowanie nowych pracowników, zarządzanie zamówieniami oraz dostawami a tak że wideokonferencje odbywają się przy pomocy internetu. Działania te powoli przestają zadziwiać i stają się chlebem powszednim poprawnego funkcjonowania firmy.

W jaki sposób odbywa się wideokonferencja?

wideokonferencje ciscoJeszcze nie tak dawno aby spotkanie biznesowe mogło się odbyć wymagało obecności wszystkich zainteresowanych osób w jednym miejscu i czasie. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu jakim są wideokonferencje cisco. Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy ważni pracownicy firmy mogą odbyć spotkanie biznesowe przez internet. Jak to działa? Pracownik, który jest odpowiedzialny za stworzenie owej wideokonferencji musi powysyłać do wszystkich uczestników konferencji zaproszenia do specjalnego pokoju internetowego w którym będzie odbywać się spotkanie. O wcześniej ustalonej godzinie każdy z uczestników spotkania klika w wysłane linki. Jest również zobligowany włączyć kamerę oraz mikrofon aby wszyscy mogli siebie widzieć i słyszeć. Podczas trwania takiej konferencji prezentowane mogą być różnego rodzaju sprawozdania, projekty oraz prezentacje. Jest to możliwe dzięki opcji udostępniania ekranu. Za pośrednictwem tej opcji możliwe jest również wspólne przeglądanie stron internetowych lub uruchomionych na komputerze programów. Wystarczy aby jeden z uczestników konferencji uruchomił funkcję przekazywania ekranu w tym momencie na monitorach innych pokaże się dokładnie to samo co na ekranie osoby chcącej coś zaprezentować. 

Reasumując tego typu konferencje wprowadziły świat wielkiego biznesu w XXI wiek. Wszystkie najważniejsze osoby zarządu organizacji nie są zobowiązane przebywać w dokładnie tym samym miejscu aby omówić i podejmować ważne strategiczne decyzje związane z rozwojem i dalszym funkcjonowaniu firmy.